Vælg jordvarme og spar penge på regningen

Med en investering i et moderne jordvarmeanlæg kan du spare mange penge på den årlige varmeregning og samtidig glæde dig over, at du har en fremtidssikret, miljørigtig og grøn opvarmning af din bolig eller ejendom.

Jordvarme er en af de reneste og mest pålidelige energikilder, vi har. Solen varmer jorden op ganske gratis – og der er altid varme i jorden, så snart du er nede i frostsikker dybde.

Alt efter hvilket varmesystem, du konverterer fra, kan du spare op til 70% på varmeregningen, og det samme i det CO2-udslip, opvarmningen af din bolig afgiver, hvis du fx hidtil har fyret med olie.

Jordvarme egner sig til privatboliger med en tilhørende grund på over 500 m², som en tommelfingerregel siger man, at du skal have dobbelt så meget jordslange, som du har hus, der skal opvarmes. Jordvarme er også velegnet til opvarmning af boliger, der tidligere har anvendt fossile brændstoffer som gas eller olie.

Husk, at du skal søge om tilladelse hos kommunen, inden et jordvarmeanlæg etableres.

Auning Blik er din lokale VVS’er i Auning, Ryomgård, Hornslet og Allingåbro, og vi kan hjælpe dig med alle aspekter vedrørende installation og eftersyn af jordvarmeanlæg.

Er det lovpligtigt med jordvarme-eftersyn?

Et årligt serviceeftersyn er lovpligtigt, da anlægget indeholder kølemiddel, der kan være til fare for mennesker, hvis der er udslip, eller anlægget på anden måde ikke fungerer korrekt.

Et årligt serviceeftersyn er desuden en forudsætning for, at du kan gøre brug af garantien på dit anlæg, hvis noget går i stykker. Et jordvarme-eftersyn omhandler ting som:

  • Kontrol af brinetryk (brine er den saltlage, der udgør hovedbestanddelen af kølemidlet i anlægget)
  • Prøvning af lavtryksalarm
  • Kontrol og rensning af snavssamler
  • Visuel kontrol af tilslutninger
  • Visuel kontrol af kompressor
  • Kontrol af kølemiddel

Skal jeg vælge pillefyr eller jordvarme?

Hvis du ønsker at investere i en nem, sikker og ren opvarmning, skal du vælge jordvarme fremfor fyring i pillefyr. Derudover er prisen på træpiller steget voldsomt i de senere år.

Et pillefyr kræver en del arbejde, mens et jordvarmeanlæg passer sig selv, når først det er etableret. Der skal fyldes træpiller på pillefyret, fyret skal renses og tømmes for aske, og du skal have plads til opbevaring af træpiller.

Til gengæld har et jordvarmeanlæg typisk en levetid på 20-30 år, jordvarmeslangerne i jorden har dog en levetid på 50 år eller mere, mens et træpillefyr typisk kan holde i 15-20 år.

Endelig skal du tage udgiften til et varmeanlæg i betragtning. Et pillefyr koster typisk 30.000-60.000 kr., mens etablering af et jordvarmeanlæg ligger på en udgift på 100.000-200.000 kr.

Reduceret el-afgift ved jordvarme

Da din varmepumpe, som sørger for at trække varmen fra slangerne i jorden og ind i boligen, kører på strøm, kan du få reduceret din el-afgift ved jordvarme, ligesom det er tilfældet ved brug af anden opvarmning med el eller varmepumper.

Du kan få reduceret el-afgiften for den del af forbruget, der ligger over 4.000 kWh pr. år.

For at få reduktionen er det et krav, at din bolig er registret i BBR som opvarmet ved jordvarme. Når registreringen er på plads, er det vigtigt, at du bliver registreret som elvarmekunde hos dit el-selskab.

Vær opmærksom på, at der ikke gives reduktion med tilbagevirkende kraft.

Hvad er fremløbstemperaturen på jordvarme?

Et jordvarmeanlæg kan levere fremløbstemperaturer på op til 65°C. Til sammenligning er den typiske fremløbstemperatur ved fjernvarme 60°C i vintermånederne.

Jordvarme kan altså uden problemer varme din bolig op, uanset størrelse – og jordvarme egner sig fortrinligt til såvel gulvvarme som opvarmning med radiatorer.

Har du meget gamle eller meget små radiatorer, vil det dog altid være en god idé at få dem efterset af en fagmand, så du er sikker på, at de er dimensioneret rigtigt i forhold til dit nye varmesystem.

Hvad er holdbarheden på jordvarme?

Slangerne i jorden er så godt som uforgængelige. De holder i 50 år eller mere, og selve anlægget vil typisk køre upåklageligt i op til 30 år, blot du sørger for at få det efterset og serviceret – et anlæg har altså en rigtig god holdbarhed.

Hvilke former for jordvarmeanlæg findes der?

Der findes to typer anlæg til jordvarme: lodret jordvarme og almindelig jordvarme. Ved lodret jordvarme bores jordslangen lodret ned i jorden med en dybde på mindst 100 meter.

Ved almindelig jordvarme graves slangen ned i en meters dybde og ligger vandret under jorden. Lodret jordvarme er dyrere at få installeret end almindelig jordvarme, men er en løsning, hvis arealet på din grund er for lille i forhold til den længde jordslange, der er nødvendig for at opvarme boligen.

Kan man selv installere og montere et anlæg?

Helt kort – Nej! Du må gerne selv grave jordslanger ned, men når det kommer til installation af varmepumpe og tilkobling af de enkelte dele, skal der en uddannet og autoriseret VVS’er til.