Solvarme

Muligheder ved solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg giver dig mulighed for at bruge solens varme til opvarmning af din bolig.

Et moderne solvarmeanlæg defineres ved, at varmen fra solen flyttes fra solfangeren og ind i huset ved hjælp af en eldreven cirkulationspumpe. Solvarme fra et solvarmeanlæg kan på den måde benyttes både til opvarmning af boligens brugsvand og til opvarmning af boligen.

Auning Blik er din lokale VVS-installatør i Auning, Allingåbro, Hornslet og Ryomgård. Vi hjælper dig sikkert igennem alle aspekter, når det kommer til valg og installation af solvarmeanlæg ved din bolig eller sommerhuset.

Hvordan fungerer et solvarmeanlæg?

Et solvarmeanlæg består af en solfanger og et tilhørende anlæg – en varmtvandsbeholder, der er forberedt til brug ved solvarme.

Selve solfangeren monteres udendørs, som oftest på taget. Når solens stråler rammer solfangeren, varmes en frostfri væske i solfangeren op.

Den varme væske cirkuleres gennem rørene i anlægget, hvor væsken afgiver sin varme til vandet – lidt som ved en gammeldags dypkoger. Herefter sendes den nu afkølede væske retur til solfangeren, hvor den opvarmes på ny.

 

Hvad skal man tjekke inden køb af solvarmeanlæg?

Du skal sikre dig, at dit tag kan bære et anlæg af den størrelse, du påtænker at købe.

Dernæst skal du sikre dig, at det er lovligt at opsætte solpaneler til solvarmeanlæg i det område, hvor du bor.

Du kan blive klogere på love og regler ved at kigge i lokalplanen for dit boligområde, eller du kan spørge dig for på teknisk forvaltning i din kommune.

Hvor effektivt er anlægget?

Et solvarmeanlæg er mest effektivt om sommeren, hvor der er høj sol.

Her vil det typisk kunne dække hele husstandens behov for varmt vand og varme.

Resten af året vil et solvarmeanlæg kunne fungere som et fint supplement til boligens primære varmekilde, da anlægget også udnytter det diffuse sollys, der er, selv når det er overskyet.

Hvor store skal anlæggene være?

Skal du kun bruge solvarmeanlægget til at producere varmt

vand med, da skal du regne med 1,5-2 m² solfanger for hver person i husstanden.

Skal solvarmen bruges til både varmt vand og boligopvarmning skal arealet med solfangere være større.

I en gennemsnitsfamilie vil et solvarmeanlæg kunne dække ca. 60-70 % af behovet for varmt brugsvand og ca. 15-30 % af behovet for energi til opvarmning.

I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at størrelsen på varmtvandsbeholderen skal tilpasses det samlede areal af solfangere.

Kan alle få et solvarmeanlæg?

Det er desværre ikke alle, der kan få solvarmeanlæg. Dels skal taget på dit hus kunne bære panelerne.

Dels kan der være restriktioner med hensyn til opsætning af solpaneler i den lokalplan, der gælder for dit område.

Det er derfor altid en god idé at kontakte kommunen for at høre om de nærmere regler, inden du investerer i et solvarmeanlæg – og husk, panelerne må under ingen omstændigheder kunne give generende genskin til dine naboer.

Hvordan opsættes anlægget?

Et solvarmeanlæg sættes typisk på taget af boligen, fordi hældningen er tilpas og der god plads – gerne på en sydvendt side, hvor der er mest mulig sol året rundt.

Den optimale hældning er på mellem 30 og 60°, sættes panelerne med en orientering mod øst eller vest reduceres ydelsen.

 

Kan man gemme solvarmeenergi?

Med et solvarmeanlæg kan du gennem energi i form af varmt vand i et par dage.

Vandet i varmtvandsbeholderen holder sig fint varmt i et par dage og kan bruges til rumopvarmning i boligen – og selvfølgelig som varmt brugsvand i badet eller køkkenet.

 

Hvor megen solvarmeenergi kan anlægget producere?

I Danmark vil man typisk få 500 kWh energi ud af hver m² solfanger hvert år. Har du 3 m² solfangere på taget, kan du altså hente en effekt omkring 1500 kWh i form af varmt vand, hvert år.

Solvarmeanlæg har i dag en rigtig god effekt, det betyder, at anlægget vil dække en stor del af behovet for varmt brugsvand og være et billigt og miljøvenligt supplement til boligens opvarmning.

Skal solvarmeanlægget være et supplement til olie- eller gasfyr vil du opleve enorme besparelser om sommeren, hvor de traditionelle fyr ikke er særligt effektive.

Hvordan skal anlægget placeres?

Optimalt skal solpanelerne placeres, så de vender mod syd – og med en hældning mellem 30 og 60°.

Hvor lang levetid er der på et anlæg?

Et solvarmeanlæg vil typisk kunne holde mellem 20 og 30 år.

Vær dog opmærksom på, at frostvæsken i selve solpanelerne bør udskiftes ca. hvert tredje år.

Hvor mange anlæg skal man have?

Du skal kun have et anlæg.

Der kan kobles flere solpaneler til hvert anlæg, og antallet og størrelsen på solpanelerne afgøres af, hvor stor en effekt du vil have af anlægget.

Hvor køber man et anlæg?

Vi hjælper dig gerne med at finde et solvarmeanlæg, der passer til dine ønsker og behov – og naturligvis dit budget.