Sommerhusservice

Har du et sommerhus, men kniber det med tid til at få lukket sommerhuset ned for vinteren?

Har du oplevet, at det har kostet dig dyrt i foråret, at du ikke fik tømt vandet af systemet, inden frosten satte ind?

Det findes der råd for – kontakt os, Auning Blikkenslagerforretning har ekspertisen til at sørge for, at dit sommerhus bliver gennemgået og lukket korrekt ned for vinteren.
Utætte vand- og varmerør betyder unødigt spild af vand og større vandregninger, for slet ikke at tale om frostsprængninger.

LAD OS HJÆLPE DIG

Lad os tjekke dit sommerhus igennem for dig og sikre, at du ikke får skader i løbet af den kolde vinter.

Auning VVS tilbyder individuel aftalt sommerhusservice med fair priser ved efterårs- og vinterlukning samt åbning af sommerhussæsonen.

Vi servicerer sommerhuse i hele Jylland.

Vi kan hjælpe med vinterlukning af dit sommerhus

  Vi frostsikrer, bl.a. ved at hælde frostvæske i toilettet

  Vi slukker hovedhanen

  Vi tømmer rørsystemet for vand

  Vi tømmer og afmonterer evt. termostatstyrede blandingsbatterier, der altid indeholder vand

  Vi pumper luft i systemet og får det sidste vand ud. Selvom du har tømt vandet af, kan der være en lunke, der potentielt kan sprænge dit rør i frostvejr

Det kan du selv gøre

Husk selv som minimum at lukke for vandet.

Lad varmen stå på 5-7 grader i dit sommerhus, så det ikke fryser helt til.

Hvis du ikke får lukket dit hus ordentligt ned for vinteren og din strøm svigter

fx ved et lynnedslag, dækker forsikringen ikke de eventuelle efterfølgende frostskader.

Flere sommerhuse i samme forening

Er I flere sommerhusejere i en grundejerforening kan I gå sammen om at bestille sommerhusservice, så deler I kørselsudgiften.

Vi hjælper også med forårsåbning af sommerhuset

  Tjekker vi for utætheder, der kan medføre vandskader og dyre følgeskader

  Påmonterer vi termostatstyrede blandingsbatterier

  Åbner vi for vandet, gennemgår toiletter, rørsystemet evt. radiatorer og andre installationer

  Tjekker vi hele huset og aftaler nærmere med dig, hvis noget skal skiftes

  Få fikset VVS-relaterede vedligeholdelsesopgaver, før de bliver en potentiel dyr skade

Undgå frostsprængte rør med sommerhusservice

Har du et sommerhus, men kniber det med at finde tiden til at få det lukket forsvarligt ned for vinteren, da tilbyder Auning Blik fuld sommerhusservice på sommerhuse i vores nærområde og i resten af Jylland.

Auning Blik er en lokal VVS-forretning i Auning. Vi dækker områder som Ryomgård, Hornslet og Allingåbro – og hele det øvrige Jylland.

Med vores sommerhusservice får du dit sommerhus tilset i løbet af hele vinterperioden.

Vi sørger for, at der er lukket korrekt for vandet, og at haner og rør er tappet for vand, så du undgår ubehagelige overraskelser med vandskade på grund af frostsprængte rør, når du vender tilbage for at nyde dit hus om foråret.

Hvad er sommerhusservice i vinterperioden?

Nedenfor kan du se en liste over de opgaver, vi udfører for dig, når vi passer på dit sommerhus i efteråret og vinterperioden:

  Forsvarlig lukning for vand

  Sikring af VVS-installationer som toilet, bad og evt. varmepumpe

  Kontrolbesøg ved huset i tilfælde af hård frost

  Genåbning af huset, hvor vi kontrollerer, at alt fungerer korrekt

  Udbedring af evt. skader efter aftale med dig

Er i flere sommerhusejere i en grundejerforening, kan i gå sammen om at bestille sommerhusservice, så deler i kørselsudgiften.

Det kan altid betale sig at lave en fast aftale om service i dit sommerhus, og du behøver ikke bekymre dig om frostsprængte rør har skabet en ærgerlig vandskade.

Sikker sommerhusservice for alle

Vores VVS-folk kører ud til sommerhuse over hele Jylland. Alt hvad du skal gøre, er at kontakte os, hvis du ønsker at abonnere på vores service. Vi tilser både private sommerhuse og udlejningshuse.

Hos os får du en individuel aftalt service til fair og konkurrencedygtige priser. Det betyder, at hvis du ønsker ekstra opgaver udført, da er det bare at bede om det, så skriver vi det ind i aftalen.

Vores service strækker sig fra efteråret, når du ikke ønsker at bruge sommerhuset mere, og gennem hele vinterperioden, indtil det igen er tid til at åbne sommerhuset for forårs- og sommersæsonen. Ved vores lukning af huset sikrer vi, at alt er som det skal være.

Finder vi rør, som ikke er isoleret tilstrækkeligt eller er blotlagte og dermed udsat for frostskader, kommer vi med forslag til forbedringer og udfører dem for dig, hvis du ønsker det.

Ved perioder med hård frost kører vi ud på et ekstra kontrolbesøg for at sikre, at frosten ikke har lavet skader på installationer eller rør. Finder vi noget kontakter vi dig omgående, så skaden kan udbedres.

Sådan undgår du frostsprængte rør

Når det kommer til at frostsikre rør og installationer er det allervigtigste, at rørene er tømt for vand.

Står der vand i et rør, kan det fryse – hvorved det udvider sig, og du har en frostsprængning. Så snart frosten slipper igen, vil revnen eller sprængningen betyde, at røret er utæt.

Vi sørger for at lukke for vandet ved hovedhanen – enten ved dit hus eller i vejen. Herefter tapper vi vand af systemet ved at åbne for alle haner, skylle ud i toilet – og sikre, at der er så lidt vand som muligt i rørene.

Vi sørger for at varmepumper og andet er sikret bedst muligt. Og ved ekstreme frostgrader tager vi på kontrolbesøg og sikrer os, at installationerne i dit sommerhus er OK.

Hvilken betydning har frostsprængte rør?

Et frostsprængt rør kan have en meget stor betydning. Dels kan du miste dyrt vand på den utæthed, der er opstået ved sprængningen.

Er frostsprængningen sket inde i huset eller under huset, kan den medføre endog store vandskader på dit hus.

En vandskade kan nemt løbe op i mange, mange tusinde kroner, hvis der skal renoveres badeværelse, brækkes gulve op og lægges nye gulve efterfølgende.

Dertil kommer, at det kan være både dyrt og bekosteligt at få huset tørret ordentligt ud efter en sådan skade.